ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevre Politikamız;

 

    Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılarken tüm faaliyetlerin çevre performansını ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde çevre performansında sürekli iyileştirmeler yaparak iklim değişikliklerine karşı duyarlı temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda;

 

  • Çevre konusunda yapılacak çalışmaları ilgili kanun, yönetmelik, tüzük ve ISO 14001:2015 standardına uygun olarak gerçekleştirilecek çalışanlarına ve alt yüklenicilerine uygulatmak,
  • Tesisimizden kaynaklı atıkların kaynağını azaltmak ve mümkün olduğunca geri kazanımı sağlamak.
  • Sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucu doğal kaynak kullanımını minimize etmek,
  • Kirliliği kaynağında yok ederek önlemek,
  • Yeni yatırımların seçiminde çevre etkilerini seçim kriteri olarak değerlendirmek,

 

   Telefoncular Metal San. Tic. Ltd. Şti. Çevre Politikası’nı günün koşulları ve gelişmeleri yönünde yenileyerek, iyileştirmelerin sürekliliğini sağlayacak ve alınan kararların takipçisi olacaktır.